Institut Cap Norfeu

AMPA INS CAP NORFEU


QUI SOM?

És un organisme de caràcter voluntari. Poden ser-ne socis els pares, mares i tutor legals dels alumnes matriculats al Centre. La finalitat de l’Associació és col·laborar amb la Direcció i el Professorat del Centre, aportant iniciatives i suggeriments per a la millor formació de l’alumnat, sempre amb el vist-i-plau del Centre i sense interferir en la marxa de les tasques escolars ni en les decisions del Claustre de professors.


QUÈ  FEM?

L’AMPA de l’Institut Cap Norfeu col·labora en els aspectes següents:

1. Gestió de venda de llibres.

2. Gestió de conveni amb l’Ajuntament per a l’ajuda a les famílies amb les compres de llibres pels alumnes d’ESO.

3. Gestió de conveni amb l’Ajuntament per ampliar el banc de llibres del Centre, la qual cosa suposa un important estalvi econòmic per als alumnes d’ESO.

4. Gestió dels Tallers TEA (Tallers d’estudi assistit), amb la contractació de personal per dur a terme aquestes tasques.

5. Gestió de la Mediateca, amb la contractació d’una monitora per poder tenir aquest espai obert a les hores del pati.

6. Gestió de la demanda de subvenció de l’AJuntament per cobrir part de les despeses de la Mediateca.

7. Participació activa en els Consells Escolars del Centre.

8. Col·laboració en festes i activitats que proposa el Claustre de professors i que poden variar segons el curs: Castanyada, Quina de Nadal pro-viatge de 4t d’ESO, Sant Jordi, etc.

9. Col·laboració en la Cantarella, que cada curs organitzen professors de música per alumnes de primària i ESO.

10. Compra de material didàctic, segons demanda dels diferents departaments de l’Institut, si el fons econòmic de l’associació ho permet (pantalles digitals, ordinadors, material esportiu, etc.).

11. Altres propostes que puguin sorgir al llarg del curs com, per exemple, la col·laboració en els premis a l’excel·lència, l’ajuda pel projecte de l’hort en el centre, etc.).

12. Regal de l’agenda escolar del curs pel socis.


MEMBRES DE LA JUNTA ACTUAL

La junta està formada per:

Presidenta: Núria Garcia Lacuesta

Tresorera: Teresa Deulofeu

Secretària: Mª Carmen Valdera

Vocals:

Jorge Diz Queisa

Montse Vidal

Silvia Mandri

Ana Gàlvez Sierra

Neus Magester Pinel

Basilea Ferandez Eibar

Judit Isedmar Rayo

Ana Martinez

Anabel Abad

Rosa Gotanegra Guzmán


COM CONTACTAR AMB L’AMPA?

Podeu fer-nos arribar un correu electrònic a: apacapnorfeu@gmail.com


IMPORTÀNCIA DE PERTÀNYER A LA JUNTA


Participar-hi suposa accedir a una valuosa visió interna de l’Institut i de la comunitat educativa on els nostres fills i filles passen moltes hores cada dia.

Aquesta visió permet comprendre millor el seu funcionament. Tanmateix, permet incidir en la millora de les condicions i les experiències educatives.
Actualment necessitem més persones que puguin col·laborar. Si esteu interessats/des a col·laborar-hi, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del nostre correu. 

I, ELS QUE NO SOU SOCIS, SEMPRE SOU A TEMPS DE FER-VOS-EN JA SIGUI DIRECTAMENT A SECRETARIA DE L’INSTITUT O DEMANANT-NOS EL NÚM. DE COMPTE BANCARI A TRAVÉS DEL NOSTRE CORREU.